Cmentarz Wojskowy na Starej Rossie i Mauzoleum Matki i Serca Syna

Cmentarz Wojskowy na Starej Rossie jest jednym z pierwszych wileńskich wojennych cmentarzy żołnierzy polskich poległych w l. 1919-1920. Dla tych, którzy polegli w walkach o miasto znaleziono miejsce przed murem starego cmentarza na Rossie, po lewej stronie od głównej bramy. Do 1921 r. usypano wzdłuż niego dwa rzędy mogił, zwieńczonych drewnianymi krzyżami. Każdy z nich był zaopatrzony w obrazek święty, orła i nazwisko pochowanego, tabliczki z nazwiskami poległych znalazły się też na samym murze.

W 1926 r. w środek muru cmentarnego starej części Rossy wbudowano pomnik, zaprojektowany przez prof. Juliusza Kłosa ku czci poległych obrońców Wilna (członków samoobrony wileńskiej i żołnierzy Piłsudskiego). Odsłonięcia tego monumentu dokonano 2 listopada 1926 r. Od tamtej pory cmentarzyk wojskowy na Rossie pozostawał w niezmienionym stanie aż do chwili śmierci Józefa Piłsudskiego. Gdy to nastąpiło, w ciągu roku (do 12 maja 1936 r.) cmentarzyk przebudowano tak, aby pochować tam urnę z sercem Marszałka. Wolę złożenia swojego serca na Rossie, wśród mogił żołnierskich, Piłsudski wyraził po raz pierwszy w przemówieniu do legionistów, wygłoszonym w Wilnie w 1928 r.[1] Stwierdził wtedy: „(…) to mówię, że miłym to być musi i gdy serce swe grobem poję, serce swe tam na Rossie kładę, by wódz spoczął z żołnierzami, co mogli tak pieścić dumnego wodza czoło, co mogli tak życie dawać jedynie dla prezentu.[2]

W 1944 r. przybyło wiele nowych mogił, będących wynikiem walk Armii Krajowej z okupantem o wyzwolenie Wilna. Większość z pogrzebanych tutaj polskich żołnierzy zginęła w dniach 6-13 lipca 1944 r. w walkach o Wilno w ramach operacji „Ostra Brama”, która miała na celu zdobycie miasta dzięki uderzeniu oddziałów zbrojnych okręgu Wileńsko-Nowogródzkiego Armii Krajowej. Mogiły były pozbawione kamiennych nagrobków, takich jak te na grobach ich poprzedników; były to tylko proste krzyże, które przypominały o przywiązaniu Polaków do Wilna. Po wojnie część z tych nagrobków została umyślnie zniszczona, jednak dzięki ofiarności mieszkających tam nadal Polaków, wiele z nich udało się zachować i utrwalić nazwiska poległych żołnierzy AK.

W 1989 r. prof. Edmund Małachowicz opracował projekt przebudowy cmentarza kontynuujący założenia projektu prof. Jastrzębowskiego. Remont i przebudowa wymagały ekshumacji i przemieszczenia szczątków kilkunastu osób. Dzięki temu możliwe było regularne usytuowanie nowych nagrobków, którym nadano identyczną formę jak pomnikom z mogił z l. 1919-1920, jedynie w krzyżach umieszczono symbol Polski Walczącej. Renowację kwatery żołnierzy z 1919-1920 r. przeprowadzono w 1993 r., w 2004 oraz w 2012 r. z funduszy Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Ogółem zlokalizowano 265 grobów, z nich – 107 żołnierzy AK.

[1] http://www.rossa.lt/index.php/pomniki/matka-i-serce-syna

[2] Józef Piłsudski o sobie. Z pism, rozkazów i przemówień Komendanta, zebrał i wydał Z. Zygmuntowicz, Warszawa-Lwów 1929, s. 128.

 

Lista spoczywających:

Adamczyk Stanisław [? – 1919];

Aleksandrowicz     Leon [1921 – 1944];

Aleksandrowicz     Romuald [? – 1944];

Andruszkiewicz     Mieczysław [1922 – 1944];

Babiak     Eugeniusz [? – 1944];

Bajkowski     Bolesław [? – 1919];

Banasik     Jan [? – 1919];

Bazak     Marcin [? – 1919];

Belka     Piotr [? – 1919];

Bielawski     Jan [? – 1919];

Binkiewicz     Genowefa [? – 1920];

Błażkow     Jan [? – 1919];

Boder     Stanisław [? – 1919];

Bomba     Czesław [? – 1919];

Bukowski – Szkatuła     Franciszek [? – 1919];

Bystry     Kasper [? – 1919];

Całka     Piotr [? – 1919];

Cało     Stefan [1929 – 1944];

Chmielewski     Leon [? – 1920];

Chojnacki     Józef [? – 1919];

Cichocki     Jerzy [1927 – 1944];

Cieślak     Stanisław [? – 1919];

Czak     Aleksander [? – 1919];

Czaplicki     Marjan [? – 1919];

Czeczott     Marcin [? – 1919];

Czułkin     Aleksander [? – 1919];

Czyż     Zenon [1924 – 1944];

Czyżewski     Wacław [? – 1920];

Dadacz     Juljan [? – 1919];

Dąbrowa     Michał [? – 1919];

Dolecki     Wincenty [? – 1919];

Doroszkiewicz     Jan [? – 1919];

Drozdowski     Alfons [? – 1919];

Drozdowski     Kazimierz [? – 1919];

Dylewski     Bronisław [? – 1921];

Dziaduch     Jan [? – 1919];

Feliks     Jan [? – 1919];

Fiedorow     Czesław [1923 – 1944];

Furtak     Edward [? – 1922];

Gawik     Karol [? – 1919];

Gigołło     Stanisław [1919 – 1944];

Golakowski     Jerzy [? – 1920];

Górny     Teofil [? – 1919];

Grombczewski     Czesław [1911 – 1944];

Grycka     Jan [? – 1919];

Hajdukiewicz     Andrzej [1920 – 1944];

Halicki     Witold [? – 1919];

Hiller     Jan [1925 – 1944];

Iracki     Andrzej [? – 1919];

Iwanowski     Wacław [1923 – 1944];

Iwaszkiewicz     Karol [? – 1919];

Janicki     Józef [? – 1919];

Januszko     Józef [? – 1919];

Jaworski     Edward [? – 1919];

Jurewicz     Bolesław [? – 1919];

Kabaczyński     Bolesław [? – 1919];

Kacki     Jan [? – 1920];

Kadziwona     Antoni [? – 1919];

Kamiński     Jan [? – 1919];

Karpiński     Józef [? – 1919];

Kaźmierczak     Józef [? – 1919];

Kędzia     Stefan [? – 1919];

Kodź     Józef [1920 – 1944];

Kokoszko     Józef [? – 1919];

Kolendo     Jan [1890 – 1944];

Kołodziejczyk     Franciszek [? – 1920];

Kończak     Juljan [? – 1919];

Korbuszewski     Roman [? – 1919];

Korsak     Władysław [1922 – 1941];

Korwin – Kossakowski     Szymon [1909 – 1944];

Kostrzewski     Tadeusz [1920 – 1944];

Kostyła     Józef [? – 1919];

Kowzan     Władysław [1920 – 1944];

Kozłowski     Czesław [? – 1944];

Kozłowski     Stefan [? – 1919];

Krzychniak     Urban [? – 1920];

Krzysiak     Andrzej [? – 1919];

Kucharski    Józef [? – 1919];

Kuczys     Marian Edward [1922 – 1946];

Kuniczko     Aleksander [? – 1919];

Kurowski     Józef [1912 – 1945];

Kurpiczuk     Sergjusz [? – 1919];

Kurz     Filip [? – 1919];

Kuśmiński     Stefan [? – 1919];

Kuśnierz     Michał [? – 1919];

Lemieszek     Stanisław [1924 – 1944];

Lendzion     Stanisław [1918 – 1944];

Lewandowski     Stanisław [? – 1919];

Lipiński     Józef [? – 1919];

Lipka     Jan [? – 1919];

Lorentz     Franciszek [? – 1919];

Lubieński     Wacław [? – 1919];

Łapiński     Stanisław [1912 – 1943];

Łopatko     Zdzisław Jan [? – 1944];

Łukaszewicz     Władysław [1923 – 1944];

Łysienko     Jan [? – 1944];

Macała     Władysław [? – 1919];

Malinowski     Józef [? – 1919];

Marciniak     Antoni [? – 1919];

Marszałek     Eugeniusz Jan [1923 – 1944];

Mendelak     Feliks [? – 1919];

Michalski     Stanisław [? – 1919];

Mikulski     Eugeniusz [1927 – 1944];

Mironowicz     Bernard [? – 1945];

Moryń     [Roman Stanisław 1927 – 1944];

Nieszczułkowski     Franciszek [? – 1919];

Nieznany St. Szereg. wojsk polskich     [? – 1919];

Nieznany Starszy Sierżant     [? – 1919];

Nieznany żołnierz AK     [? – 1944];

Nieznany żołnierz AK     [? – 1944];

Nieznany żołnierz AK     [? – 1944];

Nieznany żołnierz AK     [? – 1944];

Nieznany żołnierz AK     [? – 1944];

Nieznany żołnierz AK     [? – 1944];

Nieznany żołnierz AK     [? – 1944];

Nieznany żołnierz AK     [? – 1944];

Nieznany żołnierz AK     [? – 1944];

Nieznany żołnierz AK     [? – 1944];

Nieznany żołnierz wojsk polskich     [? – 1919];

Nieznany żołnierz wojsk polskich     [? – 1919];

Nieznany żołnierz wojsk polskich     [? – 1919];

Nieznany żołnierz wojsk polskich     [? – 1919];

Nieznany żołnierz wojsk polskich     [? – 1919];

Nieznany żołnierz wojsk polskich     [? – 1919];

Nieznany żołnierz wojsk polskich     [? – 1919];

Nieznany żołnierz wojsk polskich     [? – 1919];

Nieznany żołnierz wojsk polskich     [? – 1919];

Nieznany żołnierz wojsk polskich     [? – 1919];

Nieznany żołnierz wojsk polskich     [? – 1919];

Nieznany żołnierz wojsk polskich     [? – 1919];

Nieznany żołnierz wojsk polskich     [? – 1919];

Nowak     Józef [? – 1919];

Nowicki     Antoni [? – 1920];

Nowicki     Mieczysław [? – 1919];

Olszewski     Teofil [? – 1919];

Orkniszewski     Antoni [? – 1919];

Orłow    Sergiusz [1921 – 1945];

Orłowski     Wacław [? – 1919];

Ostaszewski     Franciszek [? – 1920];

Ostrowski     Tadeusz [? – 1920];

Pakulski     Feliks [? – 1919];

Palenko     Maurycy [? – 1944];

Paprocki     Wiktor [? – 1919];

Paszkiewicz     Mieczysław [1926 – 1944];

Pawłowicz     Bronisław [1924 – 1944];

Pawłowski     Wawrzyniec [? – 1919];

Pieczul     Aleksander [1911 – 1944];

Piotrowski     Janusz [1926 – 1944];

Piotrowski     Stanisław [? – 1919];

Pirtin     Adolf [? – 1919];

Posoch     Paweł [1923 – 1944];

Pruszyński     Michał [? – 1919];

Przepióra     Antoni [? – 1919];

Przybylski     Edward [? – 1919];

Przybył     Władysław [? – 1919];

Przybysławski     Jan [? – 1919];

Ps. Apollo     [1923 – 1944];

Ps. Szary     [? – 1944];

Raczkowski     Edward [1909 – 1944];

Raziński     Andrzej [? – 1919];

Romanowicz     [? – 1919];

Rosiński     Aleksander [? – 1919];

Rosów     Henryk [1926 – 1944];

Rutkowski     Antoni [1908 – 1944];

Rybacki     Wojciech [? – 1919];

Rydzewski     Henryk [1911 – 1944];

Rzewuski    Stanisław [? – 1921];

Sadowski     Antoni [? – 1919];

Sadowski     Marian [1924 – 1944];

Sakowicz     Kazimierz [1899 – 1944];

Salwiński     Wincenty [? – 1939];

Sarto – Szewc     Stanisław [? – 1919];

Sawicki     Wacław [? – 1939];

Sawicz     Waldemar Ryszard [1926 – 1944];

Sikora     Andrzej [? – 1919];

Skanieczka     Władysław [? – 1919];

Skirgajłło     Emiljan – Tadeusz [? – 1920];

Skoc     Jan [? – 1919];

Skorupski     Seweryn [? – 1920];

Skrzypczak     Jan [? – 1919];

Sławiński     Bronisław [? – 1919];

Smolarek     Jan [? – 1919];

Smoleński     Jan [? – 1919];

Sobotko     Andrzej [? – 1919];

Sokoliński     Władysław [? – 1920];

Sokołowski     Tadeusz Wincenty [1925 – 1944];

Stachowski     Wacław [1923 – 1944];

Stacirowicz     Piotr [? – 1939];

Staczkowski     Władysław [1916 – 1944];

Staczkowski     Władysław [1925 – 1944];

Stefanik     Wacław [? – 1919];

Stożek     Tadeusz [? – 1944];

Strupczewski     Henryk [? – 1919];

Strząska     Karol [? – 1919];

Suski     Jan [? – 1919];

Szczerniak     Władysław [? – 1919];

Szcześniak     Stanisław [? – 1919];

Szmid     Jan [? – 1920];

Szućko     Magdalena [? – 1919];

Szuszke     Edward [? – 1919];

Szwed     Julian [1902 – 1944];

Szymański     Mieczysław [? – 1922];

Szymuła     Jan [? – 1919];

Śliwecki     Jan [? – 1919];

Świątczak     Stanisław [? – 1919];

Świątek     Jan [? – 1919];

Tarasiński     Marcin [? – 1919];

Tołłoczko     Julian Maciej [1920 – 1944];

Trojan     Aleksander [? – 1919];

Tuliszewski     Józef [? – 1919];

Turel     Juljan [? – 1919];

Urbaniak     Stanisław [? – 1919];

Urbanowicz     Leonard [? – 1919];

Wachman     Antoni [? – 1919];

Wasilewski     Bronisław [? – 1920];

Wasilewski     Waldemar [1928 – 1944];

Wąsala     Antoni [? – 1919];

Wąsik     Antoni [? – 1920];

Wejs     Wiktor [? – 1919];

Wetek     Bronisław [? – 1919];

Wiekowski     Stanisław [? – 1919];

Wieśniakowski     Stanisław [? – 1919];

Wołkowski     Stanisław [? – 1944];

Woźniak     Józef [? – 1919];

Wójcik     Szczepan [? – 1919];

Wypych     Stanisław [? – 1919];

Wyrwas     Czesława [? – 1945];

Załuski     Jan [? – 1919];

Zaręba     Józef [? – 1919];

Zarzycki     Antoni [? – 1919];

Zawadzki     Marian [? – 1944];

Zdanuk     Jan [? – 1919];

Zemlich     Kazimierz [? – 1920];

Zieliński     Andrzej [? – 1944];

Zieliński     Kazimierz [? – 1920];

Zyndram -Kościałkowski     Sergiusz [1915 – 1945];

Żaczek     Paweł [? – 1919];

Żeram     Ignacy [? – 1919];

 

Inskrypcja

TY WIESZ, ŻE DUMNI NIESZCZĘŚCIEM NIE MOGĄ / ZA INNYCH ŚLADEM IŚĆ TĄ SAMĄ DROGĄ. / MATKA / I SERCE SYNA / KTO MOGĄC WYBRAĆ, WYBRAŁ ZAMIAST DOMU / GNIAZDO NA SKAŁACH ORŁA: NIECHAJ UMIE / SPAĆ, GDY ŹRENICE CZERWONE OD GROMU / I SŁYCHAĆ JĘK SZATANÓW W SOSEN SZUMIE. / TAK ŻYŁEM. //.