Głaz upamiętniający ofiary Zbrodni Katyńskiej w Landwarowie

Na cmentarzu w Landwarowie znajduje się upamiętnienie ofiar Katynia. Nie podano, kiedy zostało ono odsłonięte.

Opis obiektu: Prostokątny kamień, na nim płyta z inskrypcją. Do kamienia prostopadle przytwierdzony metalowy krucyfiks.

Inskrypcja

KATYŃ / ZIEMIA Z GROBÓW / POMORDOWANYCH / POLAKÓW / ZPL /