Grób powstańców styczniowych w Inklaryszkach

Grób powstańców styczniowych w Inklaryszkach

W nadleśnictwie Olkieniki, w uroczysku Dębowy Kąt ok. 2 km od Inklaryszek, do czasów obecnych zachowała się zbiorowa mogiła, w której pochowano powstańców poległych w walce z wojskami carskimi w 1863 r. Jest to mogiła ziemna, otoczona kamieniami, u jej szczytu znajduje się betonowy postument z krzyżem, a na postumencie tablica. Mogiła zachowała się wWięcej oGrób powstańców styczniowych w Inklaryszkach[…]

Kopiec ku czci Nieznanego Żołnierza w Trokach

Kopiec ku czci Nieznanego Żołnierza w Trokach

Kopiec ku czci Nieznanego Żołnierza został usypany przez żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza (w Trokach była strażnica KOP) przy współudziale mieszkańców Trok i okolic. Według relacji uczestników tych wydarzeń (głównie są to byli uczniowie szkół trockich) miało to miejsce w latach 1931-1932. Ostatnio został z kopca usunięty stary krzyż i na jego miejscu pojawił się krzyżWięcej oKopiec ku czci Nieznanego Żołnierza w Trokach[…]

Kwatera żołnierzy polskich z lat 1919-1921 w Trokach

Kwatera żołnierzy polskich z lat 1919-1921 w Trokach

Cmentarz ten zachował się do czasów współczesnych, w miarę upływu czasu ulegał dewastacji, dokonywano też na nim nowych pochówków. W 2000 r. ROPWiM dokonała renowacji cmentarza i zbudowała centralne upamiętnienie. W kwaterze wojskowej na cmentarzu w Trokach spoczywa około 60 polskich żołnierzy, którzy, jak głosi napis na pomniku, w latach 20. ubiegłego stulecia walczyli iWięcej oKwatera żołnierzy polskich z lat 1919-1921 w Trokach[…]

Grób weterana powstania styczniowego Alfreda Romera w Trokach

Alfred Izydor Römer ur. 16 kwietnia 1832 w Wilnie, zm. 24 stycznia 1897 we wsi Karolinowo, rejon postawski, obwód witebski – polski malarz, rzeźbiarz, medalier, historyk sztuki, etnograf, uczestnik Powstania Styczniowego. Pochodził z rodu Römerów, przybyłego w XV wieku z Saksonii i osiadłego na dzisiejszej Białorusi. Był synem powstańca listopadowego Edwarda Jana Römera, wnukiem prezydentaWięcej oGrób weterana powstania styczniowego Alfreda Romera w Trokach[…]

Grób obrońcy Lwowa Tadeusza Oprycha w Starych Trokach

Grób obrońcy Lwowa Tadeusza Oprycha w Starych Trokach

Tadeusz Oprych, żołnierz Wojska Polskiego (1918-1929) spoczywa na cmentarzu w Starych Trokach (pozostał po ekshumacji i przeniesieniu innych grobów żołnierskich do Trok). W 2002 r. z inicjatywy Zarządu Głównego ZPL udało się  pozyskać środki na jego odnowienie. Dzięki wsparciu finansowemu Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, ze środków Senatu RP, przystąpiono do odnowienia grobu i nagrobkaWięcej oGrób obrońcy Lwowa Tadeusza Oprycha w Starych Trokach[…]

Pomnik na cmentarzu upamiętniający zesłańców i więźniów politycznych w Serafiniszkach

Upamiętnienie litewskie, w lipcu 2007 r. w Serafiniszkach odsłonięto pomnik upamiętniający zesłańców i więźniów politycznych. Pomnik stanął na nowym cmentarzu. Aktu poświęcenia dokonał dziekan kościoła pw. NMP w Trokach Valdas Girdžiušas. W uroczystościach wzięli udział mer rejonu Vytautas Petkevičius, ksiądz Vytautas Rukas, starosta Trok Kęstutis Vilkauskas, prezes trockiego oddziału byłych więźniów politycznych Albertas Šaduikis, wieluWięcej oPomnik na cmentarzu upamiętniający zesłańców i więźniów politycznych w Serafiniszkach[…]

Groby ofiar okupantów w Rykontach

Groby ofiar okupantów w Rykontach

Z informacji nadesłanych przez Jerzego Rokosa, przy kościele w Rykontach są pogrzebani Gustaw Rokos i Ernest Rokos. „W czasie okupacji Gustaw Rokos pracował jako robotnik leśny, Ernest Rokos – na kolei. Mieszkali we wsi Wasiluki. Wg. relacji J. Rokosa, ojciec zaczął się ukrywać przed wywózką do Niemiec na roboty. Wtedy prawdopodobnie nawiązał kontakt z partyzantką.Więcej oGroby ofiar okupantów w Rykontach[…]

Krzyż upamiętniający powstańców styczniowych w Mamowie

Krzyż upamiętniający powstańców styczniowych w Mamowie

Krzyż znajduje się 1 km na południowy-wschód od wsi, na granicy pola i lasu. Krzyż betonowy, postawiony po 1921 r.  Według przekazów miejscowej ludności, po bitwie zebrano tu poległych i w tym miejscu pochowano. Dokładna liczba zabitych powstańców nie jest znana. W latach 90-tych XX wieku z inicjatywy Związku Polaków na Litwie oba krzyże naWięcej oKrzyż upamiętniający powstańców styczniowych w Mamowie[…]