Krzyż Katyński na Górze Krzyży pod Szawlami

Inicjatywa upamiętnienia ofiar Katynia na Górze Krzyży powstała w Stowarzyszeniu Rodzina Katyńska w Opolu. Starania trwały blisko półtora roku. Fundusze pochodziły ze składek Rodzin katyńskich, wsparcia finansowego udzielili również: Urząd Marszałkowski w Opolu, deputowany do parlamentu Europejskiego dr Stanisław Jałowiecki oraz Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Akt Erekcyjny podpisali wszyscy uczestnicy pielgrzymki. Po poświęceniu i włożeniu do metalowej urny, zawierającej ziemię z 3 cmentarzy katyńskich, akt został złożony pod krzyżem.

Opis obiektu: Masywny, dębowy krzyż, u podstawy objęty żeliwną tuleją z napisem.

Inskrypcja

KATYŃ 1940. Rodziny Katyńskie w Polsce - 2005