Miejsce pochówku jeńców wojennych w Szawlach

Podczas badań archiwalno-historycznych w księdze zmarłych w obozie jenieckim zostały zidentyfikowane 33 polskie nazwiska (10 cywilów, 18 – bez stopnia), 6 żołnierzy. Pochowani w okresie maj – wrzesień 1945. Ww. osoby były więzione w Szawlach, w obozie jeńców wojennych NKWD Nr 294, czynnym w l. 1945-1948 r. Zmarli pochowani w Szawlach, na II cmentarzu jeńcówWięcej oMiejsce pochówku jeńców wojennych w Szawlach[…]

Wzgórze Powstańców w Szawlach

Wzgórze Powstańców w Szawlach

Miejsce egzekucji powstańców z 1863 r. oraz kwatera żołnierzy niemieckich, poległych w IWŚ oraz w okresie 1941-1944., zmarłych w szpitalu wojskowym w Szawlach. Wzgórze, nazwane przez ludzi „Wzgórzem panów”, mieściło się na terenie posiadłości hrabiego N. Zubowa, było dobrze widoczne z daleka. Wybrano to miejsce na egzekucje, by zastraszyć mieszkańców. Doszło tu do 7 egzekucji,Więcej oWzgórze Powstańców w Szawlach[…]

Krzyż Katyński na Górze Krzyży pod Szawlami

Inicjatywa upamiętnienia ofiar Katynia na Górze Krzyży powstała w Stowarzyszeniu Rodzina Katyńska w Opolu. Starania trwały blisko półtora roku. Fundusze pochodziły ze składek Rodzin katyńskich, wsparcia finansowego udzielili również: Urząd Marszałkowski w Opolu, deputowany do parlamentu Europejskiego dr Stanisław Jałowiecki oraz Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Akt Erekcyjny podpisali wszyscy uczestnicy pielgrzymki. Po poświęceniuWięcej oKrzyż Katyński na Górze Krzyży pod Szawlami[…]

Góra Krzyży miejsce pamięci o powstaniu styczniowym w Mieszkuciach

Góra Krzyży nazywana też Górą Zamkową, Grodziskiem Jurgajcie oraz Świętą Górą. Pierwsze informacje o tym miejscu pochodzą ze starych kronik kurlandzkich, gdzie wzniesienie utożsamiane jest ze żmudzkim zamkiem Kulen. Po chrzcie Żmudzi (1413 r.) na miejscu dawnej warowni, broniącej Szawli przed atakami Krzyżaków, zbudowano kaplicę, wokół której zaczęto stawiać pierwsze krzyże. Stawiano je podczas iWięcej oGóra Krzyży miejsce pamięci o powstaniu styczniowym w Mieszkuciach[…]

Grób powstańca styczniowego Władysława Dębskiego w Ginkunach

Grób powstańca styczniowego Władysława Dębskiego w Ginkunach

Na cmentarzu w Ginkunach spoczywa powstaniec styczniowy Władysław Dębski (Vladislovas Dembskis), który zmarł 12 listopad 1913 r. Według przekazów przeczytał z mównicy manifest powstania i sam przyłączył się do powstańców. Pod pseudonimem Robak dołączył się do oddziału Baniewicza i Szymkiewicza, był kapelanem oddziału, następnie przeszedł do Oddziału Jana Staniewicza (Pisarskiego), razem z powstańcami Bogdanowicza biłWięcej oGrób powstańca styczniowego Władysława Dębskiego w Ginkunach[…]