Góra Krzyży miejsce pamięci o powstaniu styczniowym w Mieszkuciach

Góra Krzyży nazywana też Górą Zamkową, Grodziskiem Jurgajcie oraz Świętą Górą. Pierwsze informacje o tym miejscu pochodzą ze starych kronik kurlandzkich, gdzie wzniesienie utożsamiane jest ze żmudzkim zamkiem Kulen. Po chrzcie Żmudzi (1413 r.) na miejscu dawnej warowni, broniącej Szawli przed atakami Krzyżaków, zbudowano kaplicę, wokół której zaczęto stawiać pierwsze krzyże. Stawiano je podczas i po powstaniach narodowych, jako hołd poległym i zaginionym powstańcom. Szczególnie dużo krzyży pojawiło się po 1864 r., bowiem na górze dokonywano egzekucji powstańców. Przypuszczalnie kilku z nich pochowanych jest na zachodnim stoku góry.