Grób Władysława Mariana Zawadzkiego

Na cmentarzu parafialnym kościoła pw. św. Piotra i Pawła w Wilnie spoczywa Władysław Marian Zawadzki, były profesor zwyczajny ekonomii politycznej, były dziekan wydziału prawa i nauk społecznych USB, były minister skarbu, profesor wyższej szkoły handlowej w Warszawie, odznaczony Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Wielkim Krzyżem Orderu Gwiazdy Rumuńskiej, zmarł w Warszawie po długich i ciężkich cierpieniach 8 marca 1939 roku w wieku 53 lat i został pochowany na cmentarzu św. Piotra i Pawła w Wilnie.

 

 

Inskrypcja

WŁADYSŁAW  / ZAWADZKI / ZM. 8. III. 1939. / WŁADYSŁAWOWI ZAWADZKIEMU / PROF. USB W WILNIE I SGH W WARSZAWIE / MINISTROWI SKARBU II RP / SGH