Grób nieznanego powstańca w Bohumiliszkach

Wg. ROPWiM przed II wojną światową był tu grób NN powstańca z 1863 r. Brak bliższych danych. Wg. relacji miejscowej ludności  w Bohumiliszkach przy lokalnej drodze zachował się metalowy krzyż upamiętniający powstańców 1863 r.

W Rejestrze Dóbr Kultury RL brak danych o tym obiekcie.