Grób powstańców styczniowych, tzw. polski grób w Szulach

Wg. historyka V. Almonaitisa, w tym miejscu spoczęło 9 powstańców, którzy jako pierwsi stracili życie w walkach na terenie leśnictwa w Kurach. Szeregi powstańców liczyły wówczas ~ 500 osób, wśród nich wielu studentów z Moskwy. Dowodził nimi W. Mroczkowski, później Aleksander Andruszkiewicz. Powstańcy ukrywali się w okolicach wsi Juszkiszki (Juškinės), Szaltupie (Šaltupys), Kuras (Kuras) i Sziule (Šiuliai). 5 kwietnia 1863 r. zawiadomiono ich, że szykowana jest napaść oddziału carskich pograniczników . Leśniczy w Kurach, łącznik powstańców, zaprowadził ich w głąb lasu. 7 kwietnia zginął tu niejeden żołnierz carski. Po kilku dniach połączone oddziały carskie ponownie zaatakowali obóz powstańczy. W zaciekłej walce poległo ~ 15 powstańców i ich dowództwo. Ciała zabitych zabrali krewni, innych wywiozło wojsko carskie. Pozostałych 9 pogrzebano w Sziulach.

Opis obiektów: W 20. rocznicę wybuchu powstania, w 1883 r., zwolennicy powstania na najstarszej sośnie rosnącej w pobliżu grobów wyryli napis 1863 r., na drzewie umieścili kapliczkę, która jest tam do dziś.

1927 r. mieszkaniec Kurów Vincas Tamulaitis wraz z sąsiadami uporządkował grób i zasadził 9 sosen, symbolizujących poległych powstańców. Miejsce to odnowiono w roku 1963, w 100. rocznicę wybuchu powstania. Z inicjatywy nauczyciela historii w Jeziorkach (Ežerėlis) ustawiono drewniany pomnik z ornamentami ludowymi . W 1967 r. odsłonięty głaz, symbolizujący pień dębu, złamany przez burzę. W 1970 r. pomnik wciągnięto na listę pomników lokalnej wartości. W 1999 r. uporządkowano placyk w pobliżu kwatery[1].

[1] https://www.geocaching.com/geocache/GC5G9JC_kazl-rdos-miskas-1863-m-sukilli-kapai?guid=04567ca6-2118-4708-815e-724db908f483

Inskrypcja

w j. lit.: Sukilėlių kapai 1863 (tł.: Groby powstańców 1863)