Grób powstańca styczniowego Ignacego Szołkowskiego w Kretyndze

Pochowany tu powstaniec styczniowy Ygnacy Szołkowski (Ignas Šalkauskis) (1807–1870), aktywny uczestnik walk z armią rosyjską w bitwach o Połągę.

Inskrypcja

GROBY / RODZINY / SZOŁKOWSKICH“, „IGNACY † R 1870. ŻYŁ LAT 63. / ANASTAZYA † R. 1906, ŻYŁA LAT 67. / PAWEL † R. 1904, ŻYŁ LAT 36.“, „BOŻE! ZMIŁUJ SIĘ / NAD NIEMI.“ /