Kwatera powstańców styczniowych w Kryksztanach


()

Kryksztany, gmina Noragiele, r. łoździejski / Krikštonių k., Noragėlių sen., Lazdijų r. sav.

Zostali tu pochowani powstańcy 1863 r. z oddziałów Jana Sendeka i Aleksandra Stabrowskiego (Lubicza), polegli w walkach 1863-07-22 (23?) z oddziałami wojska carskiego, dowodzonymi przez naczelnika płk. Pola. Liczba poległych – nieustalona, do 10 osób.

23.07.1863. „Przeprawiając się przez Niemen, cofający się z Pomusa przed pułkownikiem Kowalewskim, dowodzącym 2-ma rotami gatczyńskiego pułku i seciną kozaków, Sędek i Lubicz starli się z nim ponownie pod Kryksztanami. Na wieść o zaatakowaniu Lubicza, Kołyszko i Gleb w godzinie przebiegli 10 wiorst od swego stanowiska pod Straczunami, lecz mimo pośpiechu przybyli już w czasie, gdy walkę przerwała noc. Połączone oddziały wróciły pod Straczuny, gdzie rozłożyły się obozem”[1].

[1] Zieliński S. Bitwy i potyczki 1863-1864, Raperswil, 1913, str. 266-267