Grób powstańca styczniowego Artura Miłosza

Artur Miłosz był adiutantem Zygmunta Sierakowskiego. We dworze Miłoszów w Użumiszkach powstańcy znajdowali schronienie. Mogiła Artura jest zlokalizowana w kwaterze Miłoszów.

Inskrypcja

Ś.P. Eugenjusz Edward Artur / Miłosz / ur. 20 grudnia 1836 r. um. 28 grudnia 1895 r.