Grób powstańca styczniowego Krzysztofa Grużewskiego w Birżelach

Na wiejskim cmentarzu w Birżelach (Birželiai) jest pochowany uczestnik powstania styczniowego, dowódca Krzysztof Grużewski. Krzysztof Grużewski pochodził spod Birż, zginął w bitwie pod Madejkami, mąż Zofii z Mniszewskich. Co ciekawe, Zofię Mniszewską, po śmierci męża Krzysztofa Rząd Narodowy mianował na naczelnika okręgowego w powiecie poniewskim na Żmudzi. Za swą działalność została przez Rosjan uwięziona w Poniewieżu, przebywała tam z półtoraroczną córką. Zwolniona po pół roku, zmarła młodo wskutek uszczerbku na zdrowiu, którego doznała w więzieniu.