Grób nieznanych powstańców styczniowych w Żambach

Upamiętnienie litewskie: mogiły leśne, na konarze drzewa zawieszone dwie kosy oraz żelazny łańcuch. W l. 1863-1864 w puszczy Zielonka przebywały liczbe oddziały powstańcze. Z opowiadań lokalnych mieszkańców, żołnierze rosyjscy schwytali w tym miejscu dwóch powstańców, a następnie powiesili. W tym samym miejscu także ich pogrzebano. Domniemany grób został oznaczony drewnianym krzyżem, który był dwukrotnie wymieniany.Więcej oGrób nieznanych powstańców styczniowych w Żambach[…]

Grób powstańca styczniowego Krzysztofa Grużewskiego w Birżelach

Na wiejskim cmentarzu w Birżelach (Birželiai) jest pochowany uczestnik powstania styczniowego, dowódca Krzysztof Grużewski. Krzysztof Grużewski pochodził spod Birż, zginął w bitwie pod Madejkami, mąż Zofii z Mniszewskich. Co ciekawe, Zofię Mniszewską, po śmierci męża Krzysztofa Rząd Narodowy mianował na naczelnika okręgowego w powiecie poniewskim na Żmudzi. Za swą działalność została przez Rosjan uwięziona w Poniewieżu, przebywałaWięcej oGrób powstańca styczniowego Krzysztofa Grużewskiego w Birżelach[…]

Głaz upamiętniający powstanie styczniowe w Poistrzu

Głaz upamiętniający powstanie styczniowe w Poistrzu

Upamiętnienie litewskie. Głaz z tabliczką informacyjną o bitwie w pobliżu dworu Majówka  w dn. 18 września (lub 30 maja wg. in. kalendarza) 1863 r. Głaz ustanowiony przez lokalną wspólnotę w 1989 r. W dniu 18 września 1863 r. w pobliżu dworu Gegužinė (Majówka) jednostki wojska carskiego napadły na oddział powstańcy Antoniego Mackiewicza, liczący ok. 400Więcej oGłaz upamiętniający powstanie styczniowe w Poistrzu[…]