Grób symboliczny weterana powstania styczniowego Adama Mostowskiego w Wodoktach

Na cmentarzu przykościelnym w Wodoktach znajduje się symboliczny grób Adama Mostowskiego, zesłańca na Sybir.

Adam Mostowski, ur. w 1842 r., był aktywnym uczestnikiem powstania styczniowego. Studiował na Uniwersytecie w Petersburgu. Po studiach pisał podręczniki szkolne. Zmarł w 1916 r. Pogrzebany w Charcysku na Ukrainie

 

Inskrypcja

Mostowscy / Michał syn Kazimierza / 1849-1915 / Brygida z Goesów / 1855-1935 / Adam syn Kazimierza / uczestnik walki z caratem – powstania 1863 r. / absolwent uniwersytetu petersburskiego / autor podręczników szkolnych / pogrzebany w Charcysku na Ukrainie / 1842 – 1916 / Adam syn Michała / oficer wojsk rosyjskich / zabity na froncie austriackim 11 06 1916 / pozostał na polu walki /