Grób uczestnika powstania styczniowego Ksawerego Budnego w Niemenczynie

Na cmentarzu w Niemenczynie spoczął Ksawery Budny, uczestnik powstania styczniowego. Pomnik na jego grobie został wystawiony w okresie międzywojennym, stąd inskrypcja wyraźnie informuje o udziale zmarłego w walkach powstańczych. Grób zachował się w dobrym stanie. W 2016 r. na koszt gminy pomnik oczyszczono i poddano renowacji.

 

Inskrypcja

Ś.P. Xawery Budny ur. 17 II 1830 r. w Wiazyniu Ziemi Witebskiej zm. 26 VIII 1909 r. w Karoliszkach. W r. 1842 więzień polityczny Cytadeli Warszawskiej. W r. 1863 uczestnik Powstania Narodowego.