Tablica pamiątkowa poświęcona poległym w walkach lat 1916-1921 w Niemenczynie

Na froncie kościoła w Niemenczynie znajduje się tablica upamiętniająca poległych w walkach lat 1916-1921. Znajdują się na niej nazwiska 23 żołnierzy z Wileńszczyzny, którzy w latach 1919-1921 walczyli o niepodległość Polski. Pierwsza tablica na murze kościoła pojawiła się w 1930 roku. Powstała ze składek rodzin, które utraciły na wojnie swoich synów i braci – tych, których nazwiska widnieją na liście.

W 2012 r. tablica odnowiona ze środków Bronisławy Korwelis – Nowak[1]. Z treści tablicy nie wynika, czy są to żołnierze polegli w okolicy Niemenczyna, czy mieszkańcy Niemenczyna polegli w różnych miejscowościach.

Opis: Tablica została umieszczona na elewacji frontowej kościoła, po prawej stronie od wejścia. Wmurowana całkowicie w ścianę, ma kształt prostokąta o wymiarach: wys. 100 cm, szer. 60 cm. Wykonana jest z czarnego, gruboziarnistego granitu.

[1] http://zw.lt/wilno-wilenszczyzna/kawal-historii-naszej-ziemi-tablica-pamiatkowa-na-kosciele-w-niemenczynie/

Inskrypcja

Poległym za wolność / i niepodległość Rzeczypospolitej / Polskiej w latach 1916-1921/ Stanisławowi Sumbarowi / Michałowi Korwelisowi / Józefowi Mieczkowskiemu / Ignacemu Jackiewiczowi / Józefowi Rodziewiczowi / Bronisławowi Łyndo / Janowi Witkowskiemu / Józefowi Korsakowi / Janowi Targońskiemu / Konstantemu Komarowi / Kazimierzowi Podlipskiemu / Kazimierzowi Czaplińskiemu / Franciszkowi Wróblewskiemu / Alfonsowi Wejkszo / Juliuszowi Kuwszyńcowi / Kazimierzowi Butkiewiczowi / Franciszkowi Juchniewiczowi / Józefowi Jarmołowskiemu / Feliksowi Turłowiczowi / Władysławowi Werkowskiemu / Janowi Trumpakajsowi / Janowi Mieżańcowi / Władysławowi Pieślakowi / Gmina Niemenczyn 11. XI. 1930