Tablica epitafijna uczestnika powstania listopadowego Stanisława Bortkiewicza w Mielegianach

W Mielegianach w kościele pw. Jana Chrzciciela w prezbiterium mieści się tablica epitafijna Stanisława Bortkiewicza, uczestnika powstania listopadowego. Tablica marmurowa w prezbiterium kościoła. Stanisław Bortkiewicz, podkomorzy pow. zawilejskiego, był uczestnikiem powstania listopadowego. Brał udział wraz z ks. Łabuciem w ataku na Święciany. Po zajęciu miasta przez powstańców wszedł w skład tymczasowego komitetu powiatowego, który w kwietniu został przekształcony w Tymczasowy Rząd Polski.

Inskrypcja

Tu / spoczywa w Bogu S. P. / Stanisław / Bortkiewicz /Podkomorzy P. Zawiley. / urodzony w R. 1776 / pogrzebion 1836 / Pozostałej żony i [.....] pamięci