Grób żołnierza AK Józefa Adamowicza w Mejszagole

Józef Adamowicz (1927-44) zginął w walce z Niemcami, jego grób mieści się za drugim rzędem, po lewej stronie, zakomponowany prostopadle do grobów 1920 r. z czasów II w. św. Tablica inskrypcyjna z białego marmuru osadzona jest w podstawce. Żołnierz pochodził z 23 Brygady AK, zginął na początku lipca 1944 r.

Inskrypcja

"Ś+P/ Partyzant/ Józef / Adamowicz/ 1927-1944 / zginął w walce/ z Niemcami" /