Grób żołnierza AK Tadeusza Hermana ps. Plus w Sejmanach

Herman Tadeusz, ps. Plus, ur. ?, z oddziału „Frycza”, poległ pod Rudziszkami 25.05.1944 r., pochowany na cmentarzu w Sejmanach. [1]

[1] Pamiętnik Okręgu Wileńskiego AK, Nr 38, 2008 r. Światowy Związek Żołnierzy AK, Bydgoszcz, str. 4