Krzyż upamiętniający mord mieszkańców w Góżach

Jest to miejsce mordu mieszkańców wsi Góże w 1942 r. z rąk Niemców, upamiętnione krzyżem. Obok ustawiono stary drewniany krzyż, wykonany przez Jana Siemaszkę, niegdyś zwalony. Całość ogrodzona. Zginęło tu co najmniej 13 osób, w różnych okolicznościach. Na pamiątkowy krzyż złożyli się mieszkańcy wsi.

Inskrypcja

W tym miejscu 28 lutego 1942 roku o godzinie 16.00 zostali niewinnie rozstrzelani: / Anoszko Piotr / Witkiewicz Józef / Kulewicz Stefania / Żejmo Wacław / Wieczny Im pokój / Od mieszkańców wsi Góże Obok druga tablica: "Zaginęli bez wieści / 1942-1943 / Kulewicz Bolesław / Kulewicz Zenon / Kulewicz Edmund / Kulewicz Dominik / Żejmo Józef / Żejmo Aleksander / Żejmo Czesław / Żejmo Konstanty / Markowicz Piotr / Siderowicz Piotr / Rozstrzelani w innych miejscach wsi: / Kurek Irena / Żejmo Aleksander / Żejmo Stanisław / Wieczny Im pokój / Pamiątka od mieszkańców wsi Góże