Krzyż upamiętniający powstańców styczniowych w Bildziszkach

W lesie w pobliżu zaścianka Bildziszki znajdował się mogiła powstańców styczniowych. Na mogile był krzyż, całość była ogrodzona. Grób ten istniał jeszcze w 20-leciu międzywojennym, dalsze jego losy nie są znane. Nie wiadomo, czy grób zachował się do czasów obecnych. Z relacji pracowników starostwa ławaryskiego, stary cmentarz istnieje, stan zadowalający, brak jednak informacji o tym, że są tutaj groby powstańców.

Wydarzenie: „Oddział święciańskiego powiatu, pod dowództwem Gustawa Ostoi, napadnięty został przez 2 roty piechoty, 80 dragonów i 40 kozaków w lasach dubnickich pod Ławaryszkami. Dzięki waleczności dowodzącego tylną strażą Karola Jasiewicza powstańcy tak dzielnie odpierali natarcia nieprzyjaciela, że moskale mimo przeważających sił nie śmieli ich ścigać. W starciu tem poległo 2 żołnierzy i plutonowy Karol Jasiewicz, rannych było 3”[1].

[1] Zieliński S. Bitwy i potyczki 1863-1864, Rapperswil, 1913, str. 286