Krzyż upamiętniający powstanie styczniowe w Wędziagole

Na ustawionym w centrum miasteczka krzyżu widnieje głęboko wyryta w drewnie data wybuchu Powstania Styczniowego – 1863 rok – symbolizująca pamięć o mieszkańcach Iben, ich losie w kajdanach, zesłanych na Syberię przez gubernatora Murawjowa – Wieszatiela.