Krzyż upamiętniający zesłańców Polaków w Kalwarii Wileńskiej

Krzyż upamiętnia polskich zesłańców, wywiezionych z Wilna i Wileńszczyzny do łagrów. Przy Kalwaryjskim Kościele powstał dzięki staraniom Polskiej Sekcji Więźniów Politycznych i Zesłańców. Latem 1989 r. zapadła decyzja założenia Polskiej Sekcji przy Wspólnocie Zesłańców Litwy. 6 października 1989 r. w Pałacu Kultury Związków Zawodowych w Wilnie odbyło się zebranie założycielskie Polskiej Sekcji. Prezesem jednomyślnie wybrano Romualda Gieczewskiego. Wynikiem 10-letniej działalności Sekcji było opracowanie ostatecznej listy osób wywiezionych. Wydrukował ją Ośrodek „Karta”. Potrzebny był symbol jednoczący byłych łagierników. Stał się nim Krzyż Polakom zesłańcom, który stanął w Wileńskiej Kalwarii. Jego odsłonięcie i poświęcenie odbyło się 3 maja 1990 r. Uroczystego aktu poświęcenia Krzyża dokonał ówczesny wikary kościoła kalwaryjskiego ks. Jan Kasiukiewicz. Krzyż podwójny metalowy z prętów. U podnóża wianek z drutu kolczastego z napisem w j. polskim i litewskim.

Inskrypcja

Polskim zesłańcom 1939-1956 Lenkams tremtiniams