Zbiorowa mogiła żołnierzy AK w Kalwarii Wileńskiej

Na cmentarzu w Kalwarii Wileńskiej znajdują się groby żołnierzy Armii Krajowej, w tym mogiła 46 żołnierzy z II Zgromadzenia, poległych w Krawczunach-Nowosiołkach w walkach o wyzwolenie Wilna 13 lipca 1944 r., ekshumowanych spod drogi krzyżowej w Kalwarii Wileńskiej w październiku 1979 r. Groby akowskie niszczono z premedytacją po wojnie, bowiem władze uznały ich za bandytów. Groby te rekonstruował w 1989 roku Związek Polaków na Litwie przy pomocy Budimexu. Kolejną tablicę, umieszczoną w 1990 roku, zniszczyli wandale. Odbudowała ją społeczność polska. W końcu lat 90 ROPWiM uporządkowała ten grób ustawiając duży kamienny krzyż oraz ścianę, na których umieszczono napis w j. polskim i litewskim.

Inskrypcja

na krzyżu: AVE MARIA / z lewej strony: Tu spoczywają żołnierze Drugiego Zgrupowania Armii Krajowej majora Mieczysława „Węgiela”, polegli w dn. 13 lipca 1944 roku w bitwie z Niemcami w okolicach Krawczun i Nowosiołek.  / Cześć ich pamięci!/