Kwatera żołnierzy AK na cmentarzu w Dubiczach

W Dubiczach spoczywają żołnierze VI Wileńskiej Brygady AK, którzy polegli wiosną 1944 roku w walkach z litewskimi formacjami policyjnymi oraz żołnierze Zgrupowania AK Puszcza – ofiary walk z oddziałami NKWD w sierpniu 1944 roku.

Na skraju puszczy znajduje się grób żołnierzy AK z oddziału „Puszcza” dowodzonego przez mjra Kalenkiewicza „Kotwicza” i Bolesława Wasilewskiego „Bustromiaka”, poległych 19 VIII 1944 r. w walce z wojskami NKWD. Ponadto spoczęło tu 20 żołnierzy, ekshumowanych z grobów z okolic Dubicz. Ich pogrzeb odbył się jesienią 2008 r., prace ekshumacyjne organizowała i finansowała ROPWIM. Ta kwatera została zbudowana od podstaw przez przedstawicieli stowarzyszenia Odra-Niemen podczas prac prowadzonych przez ekipę stowarzyszenia w sierpniu 2013 roku. W dniach 10-17 sierpnia 2013 grupa członków Stowarzyszenia Odra-Niemen na czele z panem Eugeniuszem Gosiewskim dokonała renowacji kwatery Armii Krajowej na cmentarzu w Dubiczach. W miejscu starych drewnianych krzyży stanęło 10 nowych z szarego granitu oraz granitowa płyta z napisami w dwóch językach – polskim i litewskim. Końcowym akordem prac renowacyjnych było wyświęcenie kwatery AK na cmentarzu 16 sierpnia 2013, którego dokonał ks. Anatol Markowski, proboszcz parafii w Koleśnikach oraz złożenie wieńca przez Zdzisława Palewicza, mera rejonu solecznickiego i prezesa Solecznickiego Oddziału Rejonowego ZPL, którego starania i zamiłowania krajoznawcze doprowadziły do odnowienia zapomnianych grobów. Kwatera w 2015 r. została odrestaurowana przez członków Stowarzyszenia Odra – Niemen.

Lista pochowanych:

  1. Przemysław Mickiewicz, ps. Lipek ew. Karo
  2. kpr. Krzysztof Stecewicz „Marian”, Kapral AK poległy pod Poddubiczami w walce z NKWD.
  3. kpr. Władysław Smilgin, ps Sunim, istnieje przypuszczenie, że grób żołnierza mieści się również po stronie białoruskiej, wg. Witolda Dramowicza, zginął pod Surkontami w 1944 roku[1]
  4. Czesław /Jerzy/ Wolny
  5. Krzysztof Zabielski
  6. NN
  7. NN

[1] Dramowicz W., Wspomnienia, http://pawet.net/zl/zl/1999_37/6.html

 

Inskrypcja

Inskrypcje przed renowacją: Tu spoczywają żołnierze Wileńskiej Brygady Armii Krajowej i Zgrupowania AK „Puszcza” polegli w 1944 roku w walce o Polskę. Rodacy 2008. (9 krzyży). Żołnierze Armii Krajowej wierni Ojczyźnie i przysiędze polegli 19.08.1944 r. w Poddubiczach / kpr. Krzysztof Stecewicz „Marian” Przemysław Mickewicz „Karo” / kpr. Władysław Smilgin „Sunim” Czesław Wolny / Inskrypcje po renowacji: ?