Kwatera żołnierzy polskich na cmentarzu wojennym na Zakrecie w Wilnie

Kwatera żołnierzy polskich na cmentarzu wojennym na Zakrecie w Wilnie

Według danych encyklopedycznych cmentarz w Zakrecie założony został w 1915 r. w czasie okupacji niemieckiej. Przy bramie po prawej stronie była kwatera żołnierzy polskich pochowanych w l. 1919-1920. W 1949 r. cmentarz został całkowicie zburzony, groby zrównano z ziemią – najpierw niemieckie, potem inne. Krzyże i pomniki wrzucono do pobliskiego stawu. Cmentarz został zamieniony naWięcej oKwatera żołnierzy polskich na cmentarzu wojennym na Zakrecie w Wilnie[…]

Cmentarz Wojskowy na Starej Rossie i Mauzoleum Matki i Serca Syna

Cmentarz Wojskowy na Starej Rossie i Mauzoleum Matki i Serca Syna

Cmentarz Wojskowy na Starej Rossie jest jednym z pierwszych wileńskich wojennych cmentarzy żołnierzy polskich poległych w l. 1919-1920. Dla tych, którzy polegli w walkach o miasto znaleziono miejsce przed murem starego cmentarza na Rossie, po lewej stronie od głównej bramy. Do 1921 r. usypano wzdłuż niego dwa rzędy mogił, zwieńczonych drewnianymi krzyżami. Każdy z nichWięcej oCmentarz Wojskowy na Starej Rossie i Mauzoleum Matki i Serca Syna[…]

Polskie upamiętnienie ofiar zbrodni w Ponarach

Polskie upamiętnienie ofiar zbrodni w Ponarach

Polacy ginęli w Ponarach jako przeciwnicy polityczni. Do aresztowania Polaków przyczyniały się osoby kolaborujące z Niemcami, głównie Litwini. Na egzekucje dowożono więźniów z Łukiszek i Ofiarnej. Wśród Polaków najliczniejszą grupę zamordowanych w Ponarach stanowiła młodzież działająca w Związku Wolnych Polaków, który wszedł do organizacji Służby Zwycięstwu Polski, przekształconej następnie w ZWZ, w końcu w AK. InnąWięcej oPolskie upamiętnienie ofiar zbrodni w Ponarach[…]

Kwatera Żołnierzy Armii Krajowej w Kolonii Wileńskiej

Z 6 na 7 lipca 1944 r. rozpoczęła się operacja wileńska AK „Ostra Brama”, stawiająca za cel wyzwolenie Wilna. Jako jedni z pierwszych ruszyli do walki w Kolonii Wileńskiej żołnierze 3 Brygady Wileńskiej „Szczerbca” kpt. Gracjana Fróga. W momencie, gdy atakujący zbliżali się do nasypu kolejowego i częściowo go przekroczyli, z Nowej Wilejki nadjechał niemieckiWięcej oKwatera Żołnierzy Armii Krajowej w Kolonii Wileńskiej[…]

Kwatera żołnierzy polskich z lat 1919-1921 w Trokach

Kwatera żołnierzy polskich z lat 1919-1921 w Trokach

Cmentarz ten zachował się do czasów współczesnych, w miarę upływu czasu ulegał dewastacji, dokonywano też na nim nowych pochówków. W 2000 r. ROPWiM dokonała renowacji cmentarza i zbudowała centralne upamiętnienie. W kwaterze wojskowej na cmentarzu w Trokach spoczywa około 60 polskich żołnierzy, którzy, jak głosi napis na pomniku, w latach 20. ubiegłego stulecia walczyli iWięcej oKwatera żołnierzy polskich z lat 1919-1921 w Trokach[…]

Kwatera rozstrzelanych Polaków 20.V.1942 w Święcianach

Kwatera rozstrzelanych Polaków 20.V.1942 w Święcianach

Zbiorowy grób mieszkańców miasta na cmentarzu katolickim w Święcianach. W dniach 19 i 20 maja 1942 r. doszło tu do zbrodni na ludności polskiej dokonanej przez oddziały niemieckie oraz wspomagające je litewskie oddziały policyjne. Pretekstem do zbrodni było zabicie przez partyzantkę radziecką dwóch urzędników niemieckich władz okupacyjnych i komendanta obozu jenieckiego. W ramach represji zatrzymanoWięcej oKwatera rozstrzelanych Polaków 20.V.1942 w Święcianach[…]

Groby legionistów z lat 1919-1921 w Święcianach

Groby legionistów z lat 1919-1921 w Święcianach

Spoczywa tu ponad 60 żołnierzy z 6, 7 i 9 Pułku Piechoty Legionów, poległych w walkach z bolszewikami w latach 1919-1921. Szczególnie w 1920 r. toczono tu boje, między innymi z nacierającym na Wilno i dalej na Warszawę 3 Korpusem Kawaleryjskim, słynnym „kawkorem” – „Złotą Ordą” Gaj-Chana. W latach 2002-2003 odrestaurowano kwaterę i wybudowano upamiętnienieWięcej oGroby legionistów z lat 1919-1921 w Święcianach[…]

Kwatera grobów żołnierzy AK ekshumowanych z Dziewieniszek

Kwatera grobów żołnierzy AK ekshumowanych z Dziewieniszek

W dniu 29 maja 1944 roku w Klewicy pod Dziewieniszkami poległo w walce z sowiecką bandą rabunkową wychodzącą z Puszczy Rudnickiej czterech partyzantów AK. Byli to: kpr. Ryszard Dudek „Zuch” z 13 Brygady „Nietoperza” oraz N. Czajkowski ps. „Czajka” i Stanisław Wasilewski ps. „Gwoźdź” z 12 Brygady „Cerbera”. 30 maja 1944r. pochowani zostali na skwerze przedWięcej oKwatera grobów żołnierzy AK ekshumowanych z Dziewieniszek[…]

Kwatera żołnierzy AK w Skorbucianach

Kwatera żołnierzy AK w Skorbucianach

Cmentarzyk żołnierzy AK obok kościoła, poświęcony w dn. 17 lipca 1991 r., całość ogrodzona. Jednolite nagrobki w formie leżących krzyży. Przy wejściu dwa jednakowe prostokątne postumenty. Cementowe nagrobki ustanowione dzięki staraniom żyjących żołnierzy 7 Brygady, przede wszystkim – „Czortka”, Szpaka” i „Jarzębca”. Przy pomocy miejscowych władz i mieszkańców projekt odbudowy cmentarza zrealizowany w 1991 r.Więcej oKwatera żołnierzy AK w Skorbucianach[…]