Grób uczestnika ruchu antycarskiego Józefa Majewskiego

Józef Majewski, ksiądz dziekan grodzieński, uczestnik ruchu antycarskiego w l. 1861-1862 r. (1817-1897). W sierpniu 1861 r. na terenie guberni grodzieńskiej  zorganizował patriotyczno-religijną procesję, za co rozkazem gubernatora  generalnego Powiatu Wileńskiego został aresztowany i przewieziony do Wilna. Sprawa  J. Majewskiego była rozpatrywana wg ustaw kryminalnych przez Komisję Trybunału Wojennego. Jako dowód do sprawy przytoczone zapis jego kazania, wygłoszonego przedWięcej oGrób uczestnika ruchu antycarskiego Józefa Majewskiego[…]

Krzyż i cmentarz Polaków, żołnierzy armii carskiej, poległych w 1914 r. pod Druskienikami

Krzyż i cmentarz Polaków, żołnierzy armii carskiej, poległych w 1914 r. pod Druskienikami

Nad brzegiem Niemna w Druskienikach zachował się wysoki metalowy krzyż na betonowym postumencie. Obok sześć ram betonowych, pozbawionych krzyży. Polacy, których tu pochowano, prawdopodobnie służyli w armii carskiej, może byli żołnierzami pilnującymi pobliskiej strażnicy. W sumie od 1914 r. na cmentarzu położonym w lesie w pobliżu Wyspy Miłości pochowano 126 Polaków. W 1915 roku, wWięcej oKrzyż i cmentarz Polaków, żołnierzy armii carskiej, poległych w 1914 r. pod Druskienikami[…]

Grób powstańca styczniowego Leona Kraińskiego w Hryszaniszkach

Grób powstańca styczniowego Leona Kraińskiego w Hryszaniszkach

Przy opuszczonym gospodarstwie w dawnym folwarku Hryszaniszki, w rejonie orańskim (Grišoniškės), znajduje się niewielki cmentarzyk rodzinny (obecnie widoczne trzy groby), na którym znajduje się grób Leona Kraińskiego, powstańca styczniowego, adiutanta Ludwika Narbutta. Grób jest zaniedbany, z trudem można odczytać nazwisko. Na trop tego pochówku naprowadziła nas krewna tego powstańca, która w maju 2018 r. przekazałaWięcej oGrób powstańca styczniowego Leona Kraińskiego w Hryszaniszkach[…]