?

Na cmentarzy „Jasna Górka” znajduje się kwatera 24 poległych żołnierzy 6 Brygady AK. 9 lipca 1993 r. poświęcono cmentarz 6 Brygady AK, zbudowany przez jej byłych żołnierzy. Napis na pomniku z j. polskim i litewskim informuje, że jest to kwatera poległych żołnierzy 6 Wileńskiej Brygady AK oraz podaje nazwy miejscowości i daty, gdzie odbywały się akcje zbrojne. Jedna z nich miała miejsce 21 maja 1944 r. obok Koleśnik. Tego dnia zostali na cmentarzu w Koleśnikach pochowani 2 polscy żołnierze 6 Brygady AK, którzy polegli w walce z niemiecko-litewskim oddziałem obok Koleśnik. W toku walki zostało rozbita zmotoryzowana kolumna żandarmerii niemieckiej i litewskiej policji. Jednym z poległych jest żołnierz AK Mieczysław Orłowski ps. „Pepesza”.

Prace w symbolicznej kwaterze żołnierzy VI Wileńskiej Brygady AK na cmentarzu w Koleśnikach Stowarzyszenie Odra-Niemen prowadziło w 2015 roku, wówczas zamiast zniszczonych już nagrobków zostały ustawione krzyże z granitu. W 2016 roku zostało zbudowane ogrodzenie z granitowych słupków oraz łańcuchów, został też ustawiony duży krzyż na środku kwatery. W październiku 1997 roku do koleśnickiej kwatery przeniesiony prochy 9 Akowców pochowanych do tej pory w miejscowości Szuleny w rejonie orańskim[1].

Wg. W. Zaborowskiego ps. „Saper” pod Koniawą poległ NN ps. „Kieliszek” z 6 Br. z dn. 08.05.1945 r., spoczywa na cmentarzu w Koniawie, r. orański (?) Wg. S. Matusewicza 05 03 1944 r. poległ tu (w Czernicach – Między Turgielami a Rudominem) został pochowany NN „Mucha” z 6. Brygady. Miejsce pochowania nieznane (grób symboliczny na cmentarzu w Koleśnikach) .

W 1997 groby z okolicy Koniawy ekshumowano i przeniesiono na cmentarz do Koleśnik. Pochowano tu poległych 8 V 1944 r. w walce z Litauische Sonderverbande pod Koniawą żołnierzy 6 Brygady:

  1. Stanisław Swolkień, ps „Anton” – poległ 08 05 1944 r. w walce pod Koniawę, żołnierz AK-partyzant. Pochowany w zbiorowej mogile przy drodze Rudnia – Dubicze w miesjc. Borowe. W 1997 r. ekshumowany i przeniesiony do Koleśnik na „Jasną Górkę”
  2. Bolesław Bortkiewicz „Sokół”, zginął 08 05 1944 r. w walkach pod Koniawą (jego zwłoki wydobyto po dwóch dniach od walki z zawalonej studni), przeniesiony do Koleśnik na „Jasną Górkę”
  3. Jan Mietliński „Kruk”, poległ 08 05 1944 r. w walce pod Koniawą, żołnierz AK-partyzant. Pochowany w zbiorowej mogile przy drodze Rudnia – Dubicze w miesjc. Borowe. W 1997 r. ekshumowany i przeniesiony do Koleśnik na „Jasną Górkę”
  4. Edward Mińkowski (in. źródła podają nazwisko Minkiewicz) ps. „Miotacz”, poległ 08 05 1944 r. w walkach pod Koniawą, przeniesiony do Koleśnik.
  5. NN „Ryba” – poległ 08 05 1944 r. w walce pod Koniawą, nieznany żołnierz AK. Pochowany w zbiorowej mogile przy drodze Rudnia – Dubicze w miesjc. Borowe. W 1997 r. ekshumowany i przeniesiony do Koleśnik na „Jasną Górkę”
  6. NN „Ojciec” – poległ 08 05 1944 r. w walce pod Koniawą, nieznany żołnierz AK. Pochowany w zbiorowej mogile przy drodze Rudnia – Dubicze w miesjc. Borowe. W 1997 r. ekshumowany i przeniesiony do Koleśnik na „Jasną Górkę”
  7. NN „Gienek” – poległ 08 05 1944 r. w walce pod Koniawą, nieznany żołnierz AK. Pochowany w zbiorowej mogile przy drodze Rudnia – Dubicze w miesjc. Borowe. W 1997 r. ekshumowany i przeniesiony do Koleśnik na „Jasną Górkę”
  8. NN „Stary” – poległ 08 05 1944 r. w walce pod Koniawą, nieznany żołnierz AK. Pochowany w zbiorowej mogile przy drodze Rudnia – Dubicze w miesjc. Borowe. W 1997 r. ekshumowany i przeniesiony do Koleśnik na „Jasną Górkę”.
  9. NN „Kieliszek”

[1] Machulak M., W ejszyskiej stronie, s. 199

?
Inskrypcja

Kwatera poległych żołnierzy VI Wileńskiej Brygady Partyzanckiej Armii Krajowej /Aleksandrówek 12.IX.1943 / Podbrzezie 12.II.1944 / Kiejdzie 3.III.1944 / Czernice 5.III.1944 /Dubinki 8.III.1944 /Raduń 23.III.1944 /Ostrowiec 31.III.1944 /Worniany 21.IV.1944 /Koniawa 8.V.1944 /Gudogaje 14.V.1944. / Koleśniki 21.V.1944 / Krumińce 21.VI.1944 /Podborze 12.VII.1944 / Kuny 14.VII.1944 / Adamowicz Tadeusz „Lew”, + 8.III.1949 / Araźnik Leon „Skoczek”, + 31.III.1944 / Bartoszewicz Franciszek „Żelazny”, 1904-1946 / Bogdanow Tadeusz „Mewa”, + 21.IV.1944 / Buczek Edward „Grzybek”, + 12.VII.1944 / Duszkiewicz Apoloniusz „Polza”, + 3.III.1944 / Ganczarz Zbigniew „Żbik”, + 3.IV.1944 / Kulesza Stanisław „Eskulap”, + 12.II.1944 / Kunicki Zenon „Chińczyk” /Nehrebecki Paweł „Paweł”, + 2.IV.1944 / NN „Kirgiz”, + 14.V.1944 / NN „Lipa”, + 23.III.1944 / NN „Mściwój”, + 8.III.1944 / NN „Mucha”, + 5.III.1944 / NN „Nil”, + 23.III.1944 / NN „Śpiewak”, + 8.V.1944 / Nowak Waldemar „Marynarz”, + 25.VI.1944 / Orliński ... „Rola”, + 8.III.1944 / Orłowski Mieczysław „Pepesza”, + 21.V.1944 / Rogoza Wacław „Czarny”, + 22.IX.1943 / Romanowski Zenon „Gałązka”, + 14.V.1944 / Więckiewicz Władysław „Wichura”, + 3.II.1945/