Wotum – ryngraf żołnierzom AK w Koleśnikach

Za sprawą osób, zrzeszonych w Światowym Związku AK w Warszawie Okręgu Wileńskiego, w 2011 r. zrealizowano projekt, którego celem było uczczenie pamięci poległych w walkach. „Jest to nasze żołnierskie pożegnanie z kolegami tutaj pochowanymi” – tak o przedsięwzięciu mówił prezes i pomysłodawca przedsięwzięcia Janusz Bohdanowicz (żołnierz AK, „Czortek”). W kościołach w Skorbucianach, Kolonii Wileńskiej oraz Koleśnikach zostały zawieszone wota-ryngrafy, upamiętniające poległych w latach 1944-45. Na cmentarzach przy świątyniach w tych miejscowościach znajdują się kwatery żołnierzy AK: w Skorbucianach – z 7 Brygady Wileńskiej AK; w Kolonii Wileńskiej – 3 Brygady; Koleśnikach – 6 Brygady[1].

[1] http://www.tygodnik.lt/201221/wiesci3.html