Grób nieznanego żołnierza Wojska Polskiego w Nowych Święcianach

W Nowych Święcianach spoczywa ok. 500 żołnierzy WP. W latach 2002-2003 odrestaurowano kwaterę i wybudowano upamiętnienie centralne na zlecenie i koszt ROPWiM.

W czasie ekspedycji inwentaryzacyjnej w 2018 roku członkowie Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie zlokalizowali i zinwentaryzowali 116 grobów żołnierzy Wojska Polskiego w Nowych Święcianach.

Inskrypcja

Ś. P. Nieznany / żołnierz / Wojsk. Polsk. / 1919