Grób żołnierza WP Stanisława Giżyckiego w Oranach

Stanisław Giżycki z 23 Batalionu Korpusu Ochrony Pogranicza “Orany” – (Baon KOP “Orany”), zginął z pogranicznych potyczkach z Litwinami 25.II.1923 r.

Inskrypcja

Ś. P. / STANISŁAW GIŻYCKI /SZER. BSCELN. / + 25.II.1923 /