Kwatera żołnierzy Wojska Polskiego w Oranach

Na starym cmentarzu w Oranach, w samym rogu cmentarza, znajduje się kwatera 18 żołnierzy polskich i 1 litewskiego, którzy polegli lub zmarli w latach 1920-1923, z nich  – 4 niezidentyfikowanych.

Pierwotnie groby żołnierskie znajdowały się przy kościele pw. św. Michała Archanioła. 25.09.1995 r. z inicjatywy Litwinów szczątki żołnierzy ekshumowano i przeniesiono w obecne miejsce. Podczas ekshumacji odnaleziono 15 ciał (w tym ciało żołnierza litewskiego). Na cmentarz miała być również przeniesiona kolumna-pomnik z dawnej kwatery, planowano jej ustawienie przy alejce cmentarnej (ze względu na szczupłość miejsca wydzielonego na kwaterę żołnierską), jednak prac tych nie wykonano bezpośrednio po przeniesieniu kwatery i sprawa przewlekała się przez wiele lat, aż znalazła swój finał w postaci zniszczenia w majestacie prawa kolumny stojącej przed kościołem. Została zburzona na wniosek miejscowego proboszcza. Była to czterometrowa kolumna z napisem: „BOHATEROM ZIEMI WILEŃSKIEJ, POLEGŁYM W OBRONIE OJCZYZNY – OBYWATELE”. Po interwencji strony polskiej władze litewskie zapowiedziały zrekonstruowanie kolumny (do 2018 r. nie wywiązano się z obietnicy). W sierpniu 2015 r. kwatera została zrekonstruowana.

Orany zostały zdobyte przez Wojsko Polskie w kwietniu 1919 od bolszewików. W lipcu, 15-16.VII.1920, ponownie zdobyte przez bolszewików. Porozumieniem z 06.08.1920 sowieci zobowiązali się Orany razem w innymi terytoriami, łącznie z Wilnem, przekazać wojsku litewskiemu. Wojsko litewskie przejęło Orany 27.VIII.1920.