Miejsce po ekshumacji grobów w Jeziorkach

Po przejściu frontu latem 1944 roku w okolicach Jeziorek rozlokował się polowy szpital wojskowy[1]. Pięć znajdujących się obok siebie grobów – to miejsce spoczynku akowców, rozstrzelanych latem 1945 roku przez sowietów. Mogiła leżąca o kilka metrów dalej – należy do Niemca, którego stracono razem z akowcami. Wg. Witolda Zaborowskiego, ps. Saper pod Zielonymi Jeziorami 08.05.1944 zginął żołnierz AK ps. Jaskółka z 77 p. p., grób niezlokalizowany.

Latem 2018 r. z 6  jak się okazało zbiorowych grobów w miejscowości Jeziorki, położonej na terenie obecnego Wilna, ekshumowano 15 ciał, niestety, nie udało się ich zidentyfikować.

W 2019 r. na cmentarzu w Balingródku odbył się pogrzeb 16 nieznanych osób, których szczątki zostały odnalezione podczas poszukiwań, które pracownicy Wydziału Kresowego Biura Identyfikacji i Poszukiwań IPN już trzeci rok z rzędu prowadzą na Litwie. Z dokumentów i z relacji, że w czasie Operacji „Ostra Brama” był tam punkt koncentracyjny żołnierzy, był też szpital polowy. Przedmioty znalezione przy co najmniej dwóch żołnierzach, szyny, które miały prawdopodobnie usztywniać kończyny rannych żołnierzy, świadczą o tym, że byli to żołnierze polscy. Niestety na dzień dzisiejszy nie znamy ich imion i nazwisk[2]

[1] http://l24.lt/pl/spoleczenstwo/item/97074-tajemnicze-groby-okrywa-cisza-lesna;

[2] https://zw.lt/wilno-wilenszczyzna/pochowek-zolnierzy-ak-w-balingrodku-dopoki-o-nich-pamietamy-zyja/