Nagrobek rodziny Gombrowiczów w Remigole

W okolicach Remigoły znajdował się majątek dziada Witolda Gombrowicza, Onufrego Szymkowicza – Gombrowicza. Za udział w powstaniu styczniowym 1863 Onufry został skazany na kilkuletnie zesłanie, a całą rodzinę zmuszono do opuszczenia Litwy. Gombrowiczowie osiedli w Królestwie, najpierw w Jakibowicach w Sandomierskim.