Muzeum Powstania Styczniowego w Podbrzeziu

W 1993 r. w dawnym dworze otwarte zostało muzeum powstania styczniowego. Gromadzi ono pamiątki związane z ks. Antonim Mackiewiczem i inne eksponaty dotyczące okresu powstania. Jest to jedyne muzeum powstania styczniowego na Litwie.

http://www.kedainiumuziejus.lt/Pub/default.aspx?Page=MuseumDepartment05

W II połowie XVIII i w XIX wieku miejscowy majątek należał do baronów Szyllingów. W okresie powstania styczniowego we dworze mieściła się baza powstańcza oddziału ks. A. Mackiewicza. Była tu kuźnia i warsztaty rusznikarskie. Za udział w powstaniu w 1864 r. majątek został skonfiskowany Szyllingom i przekazany Rosjaninowi Tichejewowi, który sprzyjał Litwinom i sprzedawał im ziemię. Ostatnim właścicielem majątku, do I wojny światowej, był Niemiec Becher. W okresie międzywojennym i po II wojnie światowej we dworze mieściła się szkoła. Dwór wzniesiony na planie szerokiego prostokąta, jest budowlą drewnianą, parterową, nakrytą wysokim dachem. Niewielki murowany ganek zapewne dobudowano później. Budynek zachował się w dobrym stanie