Pomnik w miejscu bitwy powstania styczniowego w Puszczy Rudnickiej

Upamiętnienie litewskie. Wzniesione ok. 1982 r., co w połączeniu z faktem, że działał tutaj sowiecki poligon wojskowy, było gestem antysowieckim. Pomnik jest drewniany, ogrodzony metalowymi prętami. Składają się na niego dwa wysokie słupy połączone poprzecznymi słupkami. Na najwyższym z nich umieszczono dzwon. Niżej jest zadaszenie, a pod nim tablica z tekstem w j. litewskim. Pomnik jest w dobrym stanie.

Inskrypcja

1863 METAIS / ŠIOSE APYLINKĖSE / ĮVYKO MŪSIAI TARP / SUKILĖLIŲ IR CARO / KARIUOMENĖS (tłum.: W tych okolicach w r. 1863 miały miejsce bitwy powstańców z wojskami carskimi)