Rzeźba, krzyż i tablica informacyjna na Kościelnej Górze w Puszczy Rudnickiej

Kościelna Góra – to uroczysko w puszczy Rudnickiej, gdzie powstańcy mieli kaplicę. Tu były odprawiane msze polowe i zaprzysięgano powstańców. Miejsce upamiętnione jest krzyżem i rzeźbą powstańca oraz tablicą informacyjną. Są to drewniane monumenty. Krzyż z czasem spróchniał u podstawy.