Pomnik upamiętniający powstańców styczniowych w Ejszyszkach

Wydarzenia powstania styczniowego są ściśle związane z Ejszyszkami. W 1863 roku wikary parafii ejszyskiej ks. Józef Horbaczewski jako pierwszy w powiecie lidzkim ogłosił Manifest Rządu Tymczasowego. Powstańcy pod dowództwem ks. J. Horbaczewskiego dołączyli do oddziału Ludwika Narbutta. Wśród powstańców z Ejszyszek był między innymi malarz Michał Elwiro Andriolli – ilustrator dzieł Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Józefa Ignacego Kraszewskiego. Pomnik upamiętniający powstanie styczniowe, który został wzniesiony w centrum Ejszyszek, na placu Majowym, jest wyrazem pamięci i szacunku dla tych, którzy przed 150. laty podjęli walkę o niepodległość, wyrazem wdzięczności współczesnych pokoleń dla bohaterów najważniejszego z narodowych wystąpień na rzecz niepodległości Polski i Litwy. Są to dwa granitowe słupy, wzniesione na czterech postumentach. Między nimi w dniu odsłonięcia pomnika zawieszony zostanie dzwon. Na pomniku umieszczony został napis w językach polskim i litewskim: „Pamięci bohaterów tej ziemi, którzy poświęcili swe życie, abyśmy żyli w wolnej i sprawiedliwej ojczyźnie 1863-1864”. Plac Majowy, na którym został wzniesiony pomnik, został odnowiony. Wycięto stare drzewa, w ich miejsce zasadzone zostały nowe, zbudowano alejki, ustawiono ławki[1]. Budowę pomnika sfinansowała Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Samorząd Rejonu Solecznickiego pozyskał natomiast fundusze na rewitalizację parku.

[1] http://www.wilnoteka.lt/pl/artykul/w-ejszyszkach-odsloniecie-pomnika-powstancow-styczniowych

Inskrypcja

Pamięci bohaterów tej ziemi, którzy poświęcili swe życie, abyśmy żyli w wolnej i sprawiedliwej ojczyźnie 1863-1864