Pozostałości Pomnika Wolności z 1928 r.

Pomnik Poległych w walce o niepodległość Polski w l. 1818-1920 stanął w okresie międzywojennym w Dziewieniszkach przed kościołem Najświętszej Marii Pannej Różańcowej i  upamiętniał zjednoczenie Wileńszczyzny z Macierzą. Zniszczone przez władze sowieckiej Litwy w latach 1946 – 1950.[1]

[1] http://www.soleczniki.pl/dziewieniszki, dostęp 2016-01-12 godz. 15:25