Miejsce pochówku żołnierza Wojska Polskiego oraz AK

18 września 1939 roku rejon Dziewieniszek zostaje zajęty przez oddziały sowieckie 6 brygady pancernej płk Nikołaja Bołotnikowa. W okolicy nie było większych walk a celem pancernego zagonu było Wilno, pod którym sowieci stanęli tego samego dnia około 18 godz.[1] Bolszewicy zaczęli wprowadzać swój porządek. Pod koniec września sowieccy żołnierze zamordowali wieszając Stanisława Wasilewskiego, policjanta z miejscowego posterunku policji[2]. W Dziewieniszkach we wrześniu 1939 r. poległ i został pochowany żołnierz WP Julian Milejski (ur. 1915). Sowieci zajęli okolice Dziewieniszek i Solecznik, ale w październiku 1939 roku Soleczniki i Dziewieniszki przeszły do rejonu werenowskiego w ramach Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej.

29 maja 1944 roku w Klewicy pod Dziewieniszkami poległo w walce z sowiecką bandą rabunkową wychodzącą z Puszczy Rudnickiej czterech partyzantów AK. Byli to: kpr. Ryszard Dudek „Zuch” i kpr. Felicjan Marynowski ps. „Blok” z 13 Brygady „Nietoperza” oraz N. Czajkowski ps. „Czaja” i Stanisław Wasilewski ps. „Gwoźdź” z 12 Brygady „Cerbera”. 30 maja 1944 r. pochowani zostali na skwerze przed kościołem w Dziewieniszkach. 25 sierpnia 1993 r. dokonano ekshumacji przenosząc ich prochy oraz innych nieznanych siedmiu, prawdopodobnie żołnierzy sowieckich, na cmentarz w Solecznikach – tworząc kwaterę na której w 2012 roku ustawiono pamiątkowy krzyż[3].

[1] Cygan W. K., Kresy we krwi, Wyd. Espadon, 2006 r.

[2] Ziemia Lidzka Nr 1(59), luty 2004 r.

[3] http://soleczniki.pl/solecznickie-nekropolie dostęp 2017 01 18 godz. 11:59