Tablica ku czci Janka Krasickiego w Święcianach

Jan Krasicki (1919-1943), syn Fryderyka, urodził się w Limanowej. Rodzice przenieśli się na Wileńszczyznę. Naukę rozpoczął w Gimnazjum Państwowym im. J. Piłsudskiego w Święcianach. W 1937 r. zdał egzamin dojrzałości i rozpoczął studia w Warszawie na Wydziale Prawa. Zginął 2 września 1943 r. zastrzelony przez hitlerowców. W maju 1976 r. z inicjatywy Stefana Gemburo odsłonięto w Święciananch tablicę ku czci J. Krasickiego. Tablica została umieszczona przy ul. Miško 22.