Głaz w miejscu śmierci naczelnika powstania styczniowego Z. Cytowicza w Patytaukis

Zygmunt Cytowicz[1] – ur. w Podubisiu (w pow. szawelskim). Po ukończeniu korpusu kadetów w Petersburgu służył wojskowo w artylerii konnej w Twerze; po śmierci ojca (ok. 1857 r.) osiadł na roli w maj. Szawkoty. Podczas powstania styczniowego wziął czynny udział w organizacji powstańczej pow. rosieńskiego i stanął na czele formującej się partii. Partia ta całkiemWięcej oGłaz w miejscu śmierci naczelnika powstania styczniowego Z. Cytowicza w Patytaukis[…]

Zbiorowy grób powstańców styczniowych w Cytowianach

W zbiorowej mogile spoczywa ponad 90 powstańców. Mieszkańcy okolic Cytowian aktywnie uczestniczyli w obu powstaniach: listopadowym i styczniowym. Jeden z dowódców powstania styczniowego Antoni Mackiewicz (ur. 1828) pochodzi z Cytowian. W 1830 r. żmudzcy powstańcy biorą udział w powstaniu listopadowym, w Cytowianach przez cały czerwiec 1831 r. działa centralny rząd Żmudzi. Utworzono tutaj fabrykę-laboratorium produkcjiWięcej oZbiorowy grób powstańców styczniowych w Cytowianach[…]