Dąb i stela ku czci Romana Stanisława Dmowskiego

Z okazji Święta Wojska Polskiego w Zułowie, czyli w miejscu urodzin Józefa Piłsudskiego, zostały poświęcone stele Romana Dmowskiego oraz Ignacego Paderewskiego. Roman Stanisław Dmowski  jest nazywany  głównym ideologiem polskiego nacjonalizmu. Jednym z elementów głoszonej przez niego ideologii był antysemityzm. Był delegatem Polski na konferencję paryską w 1919  r. i sygnatariuszem traktatu pokojowego w Wersalu.

Inskrypcja

Dąb / pamięci Romana Stanisława Dmowskiego (1864-1939) / twórcy i przywódcy / Narodowej Demokracji, / z wyrazami uznania dla Jego walki / i pracy na rzecz odbudowania / niepodległego Państwa Polskiego / w 1918 roku / W hołdzie / Związek Polaków na Litwie / A.D. 2016 /