Dąb i stela pamięci Bohaterów Powstania Kościuszkowskiego

W Zułowie, miejscu narodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego, w sierpniu 2014 r. poświęcono dwie nowe stele w Alei Pamięci Narodowej. Jedna ze stel upamiętnia 100-lecie Pierwszej Brygady Kadrowej, druga – 220 rocznicę Insurekcji Kościuszkowskiej. Uroczystość odbyła się w ramach obchodów Święta Wojska Polskiego na Wileńszczyźnie

Inskrypcja

Dąb / pamięci Bohaterów / Powstania Kościuszkowskiego, / którzy w roku 1794 stanęli do walki o / wolność i honor Ojczyzny / Hołd Związku Polaków na Litwie / w 220. rocznicę Insurekcji Kościuszkowskiej A.D. 2014 // Tylko razem, tylko w zgodzie, / A powstańcy zwartym szykiem, / Wszak Kościuszko przy narodzie! / Cały narów z Naczelnikiem! / „Polonez Kościuszki!”