Dąb i stela pamięci uczestników Powstania Styczniowego

W 2013 r. z inicjatywy ZG ZPL w Alei Pamięci w Zułowie zasadzono Dąb Pamięci Bohaterów –  uczestników Powstania Styczniowego.

Inskrypcja

Dąb / Pamięci Bohaterów - / uczestników Powstania Styczniowego. /W 150. rocznicę / tego patriotycznego czynu. / W hołdzie / Związek Polaków na Litwie / A.D. 2013 // W nawałnicach rozbiorów / W okupacji zniewoleniu - / Ojczyzny korzenie wzmacniał / Krew kolejnych pokoleń. //