Dąb i stela pamięci żołnierzy Westerplatte

W maju 2012 r. została odsłonięta stela poświęcona żołnierzom Westerlatte, którzy mieli bronić się 6 godzin, wytrwali 7 dni pod nawałą ognia z morza, nieba i lądu. Major Sucharski i jego mężni towarzysze nawet na wrogach zrobili wrażenie.

 

 

 

Inskrypcja

Dąb / pamięci żołnierzy z Westerplatte, / którzy 1 września 1939 roku / jako pierwsi stawili zbrojny opór / hitlerowskiej nawale walcząc / do ostatniej kropli krwi. // W hołdzie / Związek Polaków na Litwie / A. D. 2012 // W Gdański staliśmy tak jak mur / gwiżdżąc na wrogą armatę, / teraz wznosimy się wśród chmur, / żołnierze z Westerplatte.