Grób Izydora Kowalewskiego

IZYDOR KOWALEWSKI,  OCHOTNIK SAMOOBRONY WILEŃSKIEJ, ZGINĄŁ  3 STYCZNIA 1919 R.

Inskrypcja

OCHOTN. KOWALEWSKI IZYDOR / SAMOOBR. WILENS. + 3.1.1919 //.