Grób Ryszarda Kononowicza

Ryszard Kononowicz, ochotnik Samoobrony Wileńskiej, zginął 3 stycznia 1919 r.

Inskrypcja

OCHOTN. KONONOWICZ RYSZARD / SAMOOBR. WILENS. 3. 1. 1919