Grób Feliksa Pakulskiego

Feliks Pakulski, szeregowy I Dywizji Piechoty Legionów, zmarł 4 maja 1919 r.

Inskrypcja

Ś P / FELIKS / PAKULSKI / SZER. I DYW. PIECH. LEG. / 4-V-1919 //